Fastighetsjurist Göteborg

Juridikbyrå med expertis inom fastigheter | 031-300 05 50

Fastighetsjuridik

Jurist i Göteborg med expertis inom fastighetsrätt

Din fastighetsjurist i Göteborg företräder både företag och privatpersoner när det uppkommer problem gällande problem och tvister fastigheter. Vid händelse av att ärendet inte går att lösa och går till domstol företräder vi dig i rätten och talar för din sak för en rättvis prövning. Det är vanligt med tvister i fastighetsaffärer då det uppkommer till exempel dolda fel efter försäljning eller vid upphandlingar av förvaltning eller renoveringar. Även vid hyresförhandlingar kan en det vara bra med en fastighetsjurist till hands.

Kontakta oss om du behöver en erfaren fastighetsjurist! Det gör du enklast via formuläret här på sajten, via mail eller på ring oss.

Fastighetsjuridik

Fastighetsjuridik innefattar en mängd olika områden. Vanliga arbetsuppgifter för en fastighetsjurist är till exempel handel med fastigheter, nyttjanderätt, servitut, tomträtt, miljörätt, byggjuridik och bostads- och hyresrätt. Det är oerhört komplexa frågor med krångliga lagar och regler för en person som inte är insatt.

I många fall är det ett måste att ta hjälp av en pålitlig och erfaren fastighetsjurist för bästa utgång och för att kunna avstyra att saken går till domstol. Men om ärendet ändå ska prövas i rätten kan det vara avgörande med en skicklig jurist som noggrant redogör för ansvarsfrågan.

Tvister vid fastighetsaffärer

Det är vanligt att man vill investera i en fastighet då det kan vara en mycket bra affär om man vill förvalta kapital. Men det kan också uppkomma många problem vid fastighetsaffärer. När det gäller hyresfastigheter kan det till exempel uppkomma tvister med boende om hyrans storlek. Det kan också upptäckas brister och dolda fel på fastigheten, ibland långt efter försäljningen, och då måste det fastställas vem som är ansvarig att bekosta åtgärderna.

Tomträtt och entreprenadrätt

Fastighetsägare ställs ibland för ett behov att klargöra var de faktiska gränserna till fastigheten går och hur det är med nyttjanderätten. Då kan det bli tvister med närliggande mark- eller fastighetsägare. Då behöver man ibland koppla in en fastighetsjurist för att ta reda på vad som gäller.

fastighetsjuridikförhandlingar

Det är heller inte ovanligt att det uppkommer problem vid renoveringar och andra byggprojekt. Det är inte ovanligt med byggentreprenörer inte följer gällande regler inom entreprenadrätt och byggjuridik. Det kan också bli problem med till exempel byggnadslov eller att inte entreprenörer eller underleverantörer levererar det som har avtalats.

Låt en fastighetsjurist lösa infekterade tvister och med byråkratiska bekymmer med myndigheterna.

Bostadsrättsföreningar

Många människor äger sina lägenheter och är medlemmar i bostadsrättsföreningar. Det är en trygg och stabil bostadsform, men det är mycket formella frågor som behöver lösas av föreningen. Det kan gälla kontraktshantering, avgiftshöjningar, ombildningar, överlåtning av lokaler eller bostäder och andra frågor som rör fastighetsrätt.

Kontakta oss via formuläret så återkommer vi snarast till dig.

 

När du behöver en kunnig jurist inom fastigheter