Fastighetsjurist Göteborg

Juridikbyrå med expertis inom fastigheter | 031-300 05 50

Experter på
fastighetsrätt

Fastighetsjurist i Göteborg

När man hamnat i en fastighetstvist behöver man juridiskt stöd i form av en erfaren och kunnig fastighetsjurist. Deras erfarenhet är guld värd för att klargöra vilka rättigheter man har för att gå segrande ur tvisten. Det kan vara mycket krångligt med lagar och regler inom fastighetsrätt så det rekommenderas att anlita en jurist för att klargöra vad som gäller. Det kan till exempelvis uppkomma problem efter en fastighetsaffär i form av dolda fel eller liknande.

Andra ärenden som en fastighetsjurist kan vara klokt att ha till hands kan vara vid tvister gällande förvaltning, hyresförhandlingar eller upphandling av byggtjänster. Fastighetsaffärer innehåller mycket stora pengar så tveka inte att kontakta en juristbyrå i ett tidigt skede. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Domstolsärenden

I händelse av domstolsärenden kan man få trygg och pålitlig hjälp att företräda ens sak i rätten. Då får man stöttning och professionell hjälp att reda ut ansvarsfrågan i olika svåra frågor. En fastighetsjurist kan fastighetsrätt utan och innan och kan rättsprocessen.

Vi kan effektivt och sakligt bevisa felaktigheter när det gäller olika kontrakt eller dolda fel i en fastighetsförsäljning. Man gör klokt i att inte vänta för länge för i många fall går det att undvika domstol genom medling med motparten i ett tidigt skede.

Dolda fel vid fastighetsaffären

Den kanske vanligaste anledningen till tvister är när det uppkommer dolda fel efter en fastighetsaffär. Köparen har alltid en undersökningsplikt innan köp vilket görs av en besiktningsman. Det är därför vanligt att man driver ansvarsfrågan mot denne.

Vid de fall som inte dolda fel kunnat upptäckas av besiktningsmannen vid en okulär besiktning, exempelvis fukt och mögel i innerväggar är det generellt sätt säljarens ansvar att åtgärda bristerna efter försäljning. En fastighetsjurist kan då sköta kontakten med säljaren och informerar om skadorna och hur det kan lösas på bästa sätt utan att det går till domstol. Det enklaste är att säljaren står för kostnaderna för renoveringen.

dokument på skrivbord

Mäklarens ansvar

Många tvister uppstår på grund av att mäklaren inte har skött fastighetsaffären på ett korrekt sätt utan har genomfört en snabb affär och slarvat med besiktningen inför försäljningen. Det kan handla om att mäklaren inte har informerat om detaljer och fakta om fastigheten.

Om man misstänker att mäklaren har agerat på ett felaktigt sätt, till exempel trissat upp budgivningen för att få ett högre pris rekommenderas att kontakta en fastighetsjurist för att klargöra eventuella brister i affären. En mäklare ska alltid vara en opartisk part i affären och det finns klara regler och riktlinjer hur detta ska skötas. Vid behov inleds en fastighetstvist mot mäklaren om det går till rätten får den egna juristen tala för saken i rätten.

Är du intresserad av någon att ta del av våra tjänster? Vi företräder privatpersoner och företag och kan både vara på säljarens och köparens sida. Kontakta oss för mer information.

 

En kunnig och pålitlig fastighetsjurist i Göteborg.